Реализация за изпълнение на проект

Реализация за изпълнение на проект

Реализация за изпълнение на проект На 03.02.2021г. СКАЙ МОНТ ЕООД стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-0720-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 –...