Warning: A non-numeric value encountered in /home/skymontb/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
Реализация за изпълнение на проект

Реализация за изпълнение на проект

Реализация за изпълнение на проект На 03.02.2021г. СКАЙ МОНТ ЕООД стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-0720-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 –...