EN ISO 3834 Part 2

Кликнете върху снимката, за да се уголеми.

С ISO 3834 ние предвиждаме критерии, които трябва да бъдат взети под внимание при избора на подходящо ниво на изискванията за качество на заваряване чрез стопяване на метални материали, нивото на качество, което следи нашата компания е ISO 3834-2. Ние прилагаме този стандарт при производство и изпълнение на обекти.

Свали