СКАЙМОНТ

Производство на нестандартно оборудване за индустрията и конструкции

За СКАЙМОНТ

СКАЙМОНТ е българска компания, създадена през 1999г., базирана в гр. Хасково. Разположени сме на 30 000 м2 производствена площ, оборудвана с 4 портални крана (16т), 5 мостови (5т) крана, камери за бластиране, пясъкоструене и боядисване, всяка с площ от 250,00 м2.

Стремежът ни е предлагането на висококачествени продукти, коректно обслужване, внедряване на иновативни материали и технологии.

СКАЙМОНТ притежава богат опит в производството на оборудване за водещи световни компании в областта на минната, нефтена и газова промишленост и други отрасли на индустрията.

Висококачествени
продукти

Коректно
обслужване

Иновативни материали
и технологии

Дейности

Индустриално оборудване

СКАЙМОНТ е специализирана в производството на нестандартно оборудване за минната, химическата, целулозната, циментовата, енергийната, петролната промишленост.

Метални конструкции

Компанията притежава богат опит в производството и строителството на сгради с метални конструкции.

Лазерно рязане

Висококачествено лазерно рязане с лазер Trumpf, размер на листа до 2500×6000мм. Предлагаме при заявка от клиента чертожни услуги, оптимизация на разкроя, рязане с наш материал на конкурентни цени и транспрот.

Маханична обработка

Цифров струг за детайли с размери до Ф600 и дължина 2369мм и фрезови функции позволяващи изработката на сложни детайли с точности:

Изпълнение на проект

На 03.02.2021г. СКАЙ МОНТ ЕООД стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-0720-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Виж повече

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Напред

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ

Напред