Сертификати

EN ISO 9001:2008

В компанията е внедрена Система за Управление на Качеството, в съответсвие със стандарт EN ISO 9001:2008, Сертификат № Q 050712

Виж ощеСвали

EN ISO 3834 Part 2

В компанията е внедрена система – Качествени изисквания за заваряване на метални материали, Сертификата EN ISO 3834 част 2 е издаден от Международен институт по заваряване

Виж ощеСвали

EN 1090-1:2009+A1:2012

„Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти”

Виж ощеСвали

BS OHSAS 18001:2007

Сертификацията по BS OHSAS 18001 – Система за управление на здравето и безопасността при работа, гарантира, че здравето и безопасността на нашите служителите, клиенти и посетители са приоритет на…

Виж ощеСвали

EN ISO 14001:2005

Въвеждайки системата за управление на околната среда ISO14001 ние изразяваме своята ангажираност по отношение на опазване на околната среда чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на…

Виж ощеСвали

Камара на строителите

Компанията е лицензирана от Камара на българските строители с Удостоверение №I-TV011653 за Първа група строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура…

Виж ощеСвали

Динамично развиваща се фирма

Грамота за динамично развиваща се фирма и инвестиции в металообработващия бранш през 2015г. от Хасковската Търговско Промишлена палата

Виж ощеСвали

Политика по околната среда

Декларация на Ръководството по отношение на Политиката по околна среда.

Виж ощеСвали