Сертификати

EN ISO 9001:2015

В компанията е внедрена СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2015.

Виж още Свали

EN ISO 14001:2015

Въвеждайки СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2015 ние изразяваме своята ангажираност по отношение на опазване на околната среда чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на…

Виж ощеСвали

EN ISO 45001:2018

Сертификацията по ISO 45001:2018 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, гарантира, че здравето и безопасността на нашите служителите, клиенти и посетители са приоритет на…

Виж ощеСвали

EN ISO 3834 Part 2

В компанията е внедрена СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ ЧРЕЗ СТОПЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Виж ощеСвали

EN 1090-2 EXC 3

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ за КОМПОНЕНТИ И КОМПЛЕКТИ ЗА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ по EN 1090-2, клас на изпълнение до EXC 3

Виж ощеСвали

EN 13084-7

Свободно стоящи комини. Част 7: Изисквания за фабрично произведени цилиндрични стоманени продукти за използване при стоманени комини с единична стена и стоманени димоотводи

Виж ощеСвали

Членство в Камара на строителите

Компанията е лицензирана от КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ с Удостоверение №I-TV 025696 за Първа група строежи от Втора до Пета категория..

Виж ощеСвали

Фирмена политика

Декларация на Ръководството за политиката по управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и бизнес интегритет.

Виж ощеСвали

Бизнес интегритет

Политиката за бизнес интегритет на СКАЙ МОНТ ЕООД е насочена към налагане на добро управление, почтеност и етични ценности във всички процеси на Организацията и на всички структурни нива.

Виж ощеСвали