Производство на 212 тона метални конструкции

Инвеститор: Dundee Precious Metals INC
Възложител: Chelopech Mining EAD
Проекти: Система за съхранение и транспорт на концентрат

Производство на метални конструкции за Система за съхранение и транспорт на меден концентрат и Система за производство на пиритен концентрат. Металните конструкции са изработени от листове ламарина и стандартни профили от конструкционна стомана, заварени, бластирани и боядисани съгласно спецификацията на възложителя.