Производство на съоръжения и оборудване за минната промишленост

Инвеститор: Dundee Precious Metals INC
Възложител: Chelopech Mining EAD
Проекти: Многопоточен анализатор, вакуумни прекъсвачи, плугови разтоварачи, агитационни съдове, течки за руда, износоустойчиви облицовки (брони) от HARDOX

Производство на съоръжения и оборудване, осигуряващи целия технологичен процес при добива на златен концентрат; извършване на ремонтни дейности и изработване на резервни части. Отделните изделия са заварени метални конструкции от конструкционна стомана с галванично покритие или бластирани и боядисани съгласно спецификацията на възложителя. Някои изделия са с износоустойчиви облицовки от полиетилен HDPE, вулканизат или HARDOX.