Елементи обезпечаващи производството на суровини за световно известни компании

Инвеститор: WEBER; MICHELIN
Възложител: SOFRADEN
Проекти: Gebze (Turkey); Saint Etienne (France)

Изработване на елементи и цели линии за производство на суровини за строителни лепила и каучукови смеси. Отделните изделия са заварени метални конструкции от аустенитни неръждаеми стомани, изпълнени в съответствие с изискванията на конструктивната и технологична документация. Носещите елементи са от конструкционна стомана с галванично покритие или бластирани и боядисани съгласно спецификацията на възложителя.