en ISO 14001:2015

Кликнете върху снимката, за да се уголеми.

Въвеждайки системата за управление на околната среда ISO14001 ние изразяваме своята ангажираност по отношение на опазване на околната среда чрез непрекъснато подобряване и усъвършенстване на цялостната ни производствена дейност.

Свали