EN 13084 – 7

Свободно стоящи комини. Част 7: Изисквания за фабрично произведени цилиндрични стоманени продукти за използване при стоманени комини с единична стена и стоманени димоотводи

Кликнете върху снимката, за да се уголеми

Този европейски стандарт е стандарт за продукт, който определя изисквания за цилиндрични стоманени продукти за използване в стоманени комини с единични стени и стоманени облицовки за свободно стоящи комини, които отвеждат изгорелите газове от отоплителните уреди до външната атмосфера. Той определя също изисквания за изолация и обшивка, които са част от стоманен комин с единични стени и облицовка, той съдържа оценяване на съответствието на стоманени комини/облицовки с този EN. Съществено е, че продуктите за стоманени комини/облицовки, произведени съгласно този европейски стандарт, съответстват на изискванията, дадени в EN 13084-1 и ENV 1993-3-2.

Свали