Warning: A non-numeric value encountered in /home/skymontb/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Реализация за изпълнение на проект

Изпълнение на проект

  • През 2016 год. стартира реализацията на договор № № BG16RFOP002-2.001-0488-C01 за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Скай Монт ЕООД, гр. Хасково“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.002. Проектът включва комплекс от мерки,насочени към решаване на основния проблем на дружеството: липса на достатъчен технологичен капацитет, произтичаща от морално остарялото и неефективно оборудване.
  • Проектът включва дейности за подобряване на производствените процеси, повишаване качеството на крайните изделия и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, в т.ч. закупуване на следните материални активи: CNC струг, CNC двуколонен фрезови център и Мобилна заваръчна колона. Новозакупеното оборудване ще допринесе за намаляване обема на ръчния труд и външните услуги, ще оптимизира работния процес като намали времето за производство на изделията. С въвеждане в експлоатация на новото оборудване, Скай Монт ЕООД ще запази възможността да произвежда продукция с качество, гарантирано от сертификатите EN ISO 9001:2008 и EN ISO 3834, както и въведената Система за производствен контрол EN 1090-1:2009+A1:2012.