Sofraden

SOFRADEN проектира и произвежда изделия до ключ, както и набор от интегрирано оборудване. Тези изделия се изработват от различни компоненти: за съхранение, дозиране на суровини, дисперсия, смесване и прехвърляне. Фирмата има 22-годишен опит в различни промишлени сектори (като строителни материали, хранително-вкусовата промишленост, околната среда, автомобилна и химическа промишленост).