Siemens Industrial Turbomachinery AB

Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) разработва, произвежда, търгува и поддържа индивидуални решения за целия цикъл от производството до реализацията на световния пазар на газови турбини за електроцентрали. Турбините се използват за производство на електроенергия, пара, топлина и като източник на енергия за помпи и компресори при добива на нефт и газ. Турбините се характеризират с ниско въздействие върху околната среда и висока ефективност.