Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

За да създаде по-добро бъдеще, техните технологии се разпростират от разработването и развитието на нови източници на енергия до изграждане на различни екологични системи. MHI също така насърчава екологичното мислене в процес на изграждане на всеки един от техните продукти, за да се намали въздействието върху околната среда. MHI никога няма да откаже от по-нататъшно усъвършенстване и повишаване на техните технологии, за да осигури бъдещето на нашия красив свят.