Dresser-Rand

Dresser-Rand е сред най-големите световни доставчици на индивидуално разработени решения на ротационно оборудване, предназначено за дългосрочни и критични приложения в нефтената, газовата, химическата, нефтохимическата, енергийна, военна и други индустрии в световен мащаб, включително и околната среда в рамките на енергийната инфраструктура. Продуктите се използват при производството на петрол и газ, в областта на впръскване под високо налягане, добив на петрол, втечняването на газ, пренос на газ, рафиниране, преработка на природен газ, петролни продукти и промишлеността (включително хартия, стомана, захар, разпределителна мощност), и приложения за армията на САЩ.