Компоненти за компактни газови електроцентрали

Инвеститор: SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB
Възложител: AAF Ltd
Проекти: Halfaya (Syria); Touat gaz (Algeria)

Изработване на основни компоненти, осигуряващи целия технологичен процес на компактни газови електроцентрали. Отделните изделия са заварено метално оборудване от аустенитни и феритни неръждаеми стомани или въглеродни стомани, изпълнени в съответствие с изискванията за електро- и взриво- безопасност. Носещите елементи са от конструкционна стомана с галванично покритие или бластирани и боядисани съгласно спецификацията на възложителя.