Warning: A non-numeric value encountered in /home/skymontb/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Alstom

Alstom има решения за всички енергийни източници (въглища, газ, ядрена енергия, течно гориво, водна енергия, вятър) и е лидер в иновативни технологии за опазване на околната среда (намаляване на емисиите на CO2, премахване на емисиите на замърсители). Компанията също така разработва процеси на улавяне на CO2 и интегрира тази технология в пилотни инсталации в Германия и САЩ.